Nazywam się Rafał Dziadowiec i od 2021 r. prowadzę działalność pod nazwą ECO SUPERVISION, opartą na usługach doradczych i specjalistycznych w zakresie przyrody i środowiska ożywionego.

Przyrodnik

Osobiste zainteresowania związane z zoologią uwieńczyłem ukończeniem studiów magisterskich z biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wspieram fundacje, firmy i prywatnych inwestorów w realizacji przedsięwzięć  związanych z ochroną środowiska, oceną oddziaływania na środowisko, badaniami biologicznymi. Wykonuję osobiście prace związane z hydrobiologią, herpetologią i teriologią. Wspomagam przyrodników w realizacji zadań z innych dziedzin. Koncentruję się na umożliwianiu przeprowadzania przedsięwzięć budowlanych w zgodzie z przyrodą.

Wykazywane osobiście kwalifikacje - przyroda i środowisko

Referencje Klub Przyrodników

Referencje - Klub Przyrodników

Referencje - w trakcie cyfryzacji